Hatha yoga op dinsdag

 

Hatha yoga is een de meest bekende vormen van yoga. Als je aan yoga denkt, denk je al gauw aan hatha yoga. Binnen hatha yoga vind je diverse stromingen. De lessen bij Yoga Cabana zijn geïnspireerd op Sivananda Yoga. 

 

Over de oorsprong en de oudheid van yoga zijn diverse zienswijzen. Het gaat te ver om dat hier allemaal te beschrijven. 

Maar wat belangrijk is om te benoemen, is dat de beoefening van yoga niet alleen een positief fysiek effect kan hebben.  Ook kan het bijdragen aan gevoelens van geluk, verminderde stress en mentale en emotionele ontspanning. 

 

Een les begint doorgaans met een ontspanning (savasana) waarna er tijd genomen wordt voor ademhalingsoefeningen (pranayama). Dan volgt een serie van houdingen (asana's) en de les wordt afgesloten met weer een ontspanning.

 

 Deelname

* 1 les duurt 1 uur en 15 minuten

* inschrijving gebeurt per les

* kosten per les €12,50

* de deur gaat een half uur voor de les open

* de les begint op tijd, voor laatkomers is deelname die keer niet mogelijk

 

Inschrijven

 

Via de button bovenin de menubalk "Agenda & Inschrijven" kom je in het volledige overzicht van onze activiteiten. Daar kun je je inschrijven.